Nyheder fra Ry

14 °
Overskyet
Søges: Forretningsansvarlig for VORES By Ry Læs mere

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Ry og omegn

Job tilbydes:
Weekend- og afløser arbejde på Bo-enheden Bavnebjerg
Landsbyen Sølund, Bo-enhed Bavnebjerg i Ry søger omsorgsmedhjælpere el.lign. til fast weekendarbejde.Stillingen er til dig som ønsker et supplement til din indtægt eller SU. Du kan være studerende inden for det sundhedsfaglige område, der ønsker at bruge dine nye kompetencer i arbejdet med vores borgere, eller du kan være en efterlønner, der savner berøring med arbejdsmarkedet og ønsker at medvirke til at give vores borgere en fantastisk weekend. Eller du kan bare ønske at have en meningsfuld weekend med nogle skønne kollegaer og borgere.Du vil indgå som fast medarbejder hver anden weekend og indgå i arbejdet med at skabe en fantastisk weekend for vores borgere. Stillingen vil svare til 10 timer pr uge, og kan suppleres med vikarvagter i hverdagen og ferie.Du må gerne skrive, hvis det er en gruppe du ønsker at blive ansat i. Bavnebjerg består af 3 huse med borgere med forskellige socialpædagogiske udfordringerHus A består af 8 borgere. Borgergruppen består af udviklingshæmmede og borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Her er der primært behov for hjælp til at strukturere og håndtere dagligdagen. Der anvendes visuelle struktur- samt kommunikationsmetoder.Hus B består af 7 borgere samt en aflastningsplads. Borgergruppen består af udviklingshæmmede borgere med fysiske handicap. Arbejdsmetoderne i denne enhed tager udgangspunkt i sanseintegration, velfærdsteknologi samt kommunikationsmodeller.Hus C består af 7 borgere samt en aflastningsplads. Borgergruppen består af udviklingshæmmede borgere med psykiatriske tillægsdiagnoser. Metoderne er LA2 samt jeg-støttende samtaler.Fælles for alle husene er, at vi gennem relationer, værdighed, meningsfuldhed og mangfoldighed tilfører håb, drømme og udvikling til det enkelte individ.Om Landsbyen SølundLandsbyen Sølund er en boform og et aktivitetstilbud for mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Med borgerne i centrum skaber Landsbyen Sølund, nationalt og internationalt, toneangivende viden baseret på unik specialpædagogisk og evidensbaseret praksis.Med afsæt i et højt specialiseret og flerfagligt miljø fremmer Landsbyen Sølund individuelle og fælles udfoldelses- og udviklingsmuligheder for borgere med særlige behov.For altid at have et team, som kan danne rammen om et fagligt højt miljø, bliver personalet naturligt opkvalificeret i de metoder og tilgange som benyttes gennem VISS-konsulenterSe mere om Sølund på www.solund.dkVores filosofi og faglige tilgangHos Bavnebjerg arbejder vi ud fra filosofien Gentle Teaching. Gentle Teaching er en filosofisk tilgang til det pædagogiske arbejde, hvor den professionelle omsorgsperson begynder med at reflektere over sin egen evne til at udvise nænsomhed, varme og være kærlig uden betingelser. Mennesker skal støttes – ikke tilpasses. Kærlighedsbegrebet er i spil ud fra perspektiver som næstekærlighed, moderkærlighed og den professionelle kærlighed, hvor man hjælper et andet menneske til at hjælpe sig selv.Vi er en organisation, som prioriterer faglighed højt, hvorfor man som ansat, automatisk er tilknyttet obligatoriske kurser i de tilgange og metoder som Landsbyen Sølund bygger på. Herudover er vi tilknyttet VISO certificerede konsulenter fra VISS, som bidrager med faglig- og sags supervision, udredning af borgeren, samt agerer tovholdere på temadage.Af faglige metoder arbejder vi med Low Arousal (LA2), neuropædagogik, sanseintegration, KRAP, ADL.Bavnebjerg ligger ved foden af Himmelbjerget i de utroligt smukke omgivelser omkring Ry.Bo- og aktivitetscenteret er godt placeret med kun 10 minutters kørsel fra motorvejen og 3 km. fra togstationen i Ry.Arbejdstiderne er hver anden weekend mellem 7:00-og 23:00, vagterne vil normalt være fordelt 7-15 eller 15-23, men vagterne kan også være fordelt anderledes i tidsrummet.For nærmere infoom stillingen kontaktes daglig leder Tanja Vølund, telefon 51 68 62 06 eller mail tanja.volund@skanderborg.dkFristVi ansætter løbende, men sidste frist er mandag den 24. oktober 2022.Sidste samtaler forventes afholdt den 28. oktober 2022.Stillingen er med ansættelse senest 1. december 2022.Vi gør opmærksom på, at lønsammensætning sker efter de overenskomstmæssige principper i Ny løn og at der ved tilbud om ansættelse rekvireres udvidet straffeattest.Ved ansættelse skal fremvises et gyldigt kørekort.Landsbyen Sølund er røg- og alkoholfri i arbejdstiden.Kun ansøgere, der søger via linket i stillingsopslaget kommer i betragtning.I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt - ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækst-virksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.
Skanderborg Kommune
Indrykket 3. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Afløser til Bo-enheden Bavnebjerg
Bavnebjerg mangler en fast stab af afløsere.Vi søger specialpædagogisk personale, der kan hjælpe med at dække behovet ved kurser, møder, ferie og sygdom.Stillingen er en fantastisk mulighed for at afprøve sig selv inden for det specialpædagogiske område eller for dig, der ønsker at have en deltids tilknytning til arbejdsmarkedet, til at supplere efterløn eller pension.Man vil som afløser tilgå Sølunds kursustilbud til nye ansatte og herved blive klædt på til opgaven. Samtidig vil man blive introduceret grundigt i alle husene.Stilling er en timeansættelse og er derfor aflønnet efter de vagter man tager og får tildelt.Vagterne tildeles i en 12 ugers normperiode. Det betyder at du når vagt planlæggeren planlægger arbejdsplanen tilspørger alle afløsere om dækning af vagterne. Herved vil du kunne delvis planlægge din arbejdstid inden for en 12 ugers normperiode.Udover de fastlagte vagter, der kommer i arbejdsplanen, så kan du tilkaldes ved sygdom og ad´hoc fravær inden for perioden.Man kan derfor i store træk selv planlægge sin arbejdstid, inden for rammerne af overenskomsten.Bavnebjerg består af 3 huse med borgere, der har forskellige socialpædagogiske udfordringerHus A består at 8 borgere. Borgergruppen består af udviklingshæmmede og borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Her er der primært behov for hjælp til at strukturere og håndtere dagligdagen. Der anvendes visuelle struktur- samt kommunikationsmetoder.Hus B består af 7 borgere samt en aflastningsplads. Borgergruppen består af udviklingshæmmede borgere med fysiske handicap. Arbejdsmetoderne i denne enhed tager udgangspunkt i sanseintegration, velfærdsteknologi samt kommunikationsmodeller.Hus C består af 7 borgere samt en aflastningsplads. Borgergruppen består af udviklingshæmmede borgere med psykiatriske tillægsdiagnoser. Metoderne er LA2 samt jeg-støttende samtaler.Fælles for alle husene er, at vi gennem relationer, værdighed, meningsfuldhed og mangfoldighed tilfører håb, drømme og udvikling til det enkelte individ.Om Landsbyen SølundLandsbyen Sølund er en boform og et aktivitetstilbud for mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Med borgerne i centrum skaber Landsbyen Sølund, nationalt og internationalt, toneangivende viden baseret på unik specialpædagogisk og evidensbaseret praksis.Med afsæt i et højt specialiseret og flerfagligt miljø fremmer Landsbyen Sølund individuelle og fælles udfoldelses- og udviklingsmuligheder for borgere med særlige behov.For altid at have et team, som kan danne rammen om et fagligt højt miljø, bliver personalet naturligt opkvalificeret i de metoder og tilgange som benyttes gennem VISS-konsulenterSe mere om Sølund på www.solund.dkVores filosofi og faglige tilgangHos Bavnebjerg arbejder vi ud fra filosofien Gentle Teaching. Gentle Teaching er en filosofisk tilgang til det pædagogiske arbejde, hvor den professionelle omsorgsperson begynder med at reflektere over sin egen evne til at udvise nænsomhed, varme og være kærlig uden betingelser. Mennesker skal støttes – ikke tilpasses. Kærlighedsbegrebet er i spil ud fra perspektiver som næstekærlighed, moderkærlighed og den professionelle kærlighed, hvor man hjælper et andet menneske til at hjælpe sig selv.Vi er en organisation, som prioriterer faglighed højt, hvorfor man som ansat, automatisk er tilknyttet obligatoriske kurser i de tilgange og metoder som Landsbyen Sølund bygger på. Herudover er vi tilknyttet VISO certificerede konsulenter fra VISS, som bidrager med faglig- og sags supervision, udredning af borgeren, samt agerer tovholdere på temadage.Af faglige metoder arbejder vi med Low Arousal (LA2), neuropædagogik, sanseintegration, KRAP, ADL.Bavnebjerg ligger ved foden af Himmelbjerget i de utroligt smukke omgivelser omkring Ry.Bo- og aktivitetscenteret er godt placeret med kun 10 minutters kørsel fra motorvejen og 3 km. fra togstationen i Ry.For nærmere infoom stillingen kontaktes daglig leder Tanja Vølund, telefon 51 68 62 06 eller mail tanja.volund@skanderborg.dkFristVi ansætter løbende, men sidste frist er mandag den 24. oktober 2022Sidste samtaler forventes afholdt den 28. oktober 2022Stillingen er med ansættelse senest 1. december 2022.Vi gør opmærksom på, at lønsammensætning sker efter de overenskomstmæssige principper i Ny løn og at der ved tilbud om ansættelse rekvireres udvidet straffeattest.Ved ansættelse skal fremvises et gyldigt kørekort.Landsbyen Sølund er røg- og alkoholfri i arbejdstiden.Kun ansøgere, der søger via linket i stillingsopslaget kommer i betragtning.I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt - ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækst-virksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.
Skanderborg Kommune
Indrykket 3. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Dygtig social- og sundhedsassistent til Dalbogård korttidsafsnit
Har du lyst til at blive fagligt udfordret og arbejde sammen med en masse dygtige kollegaer, så har vi arbejdet til dig.Vi søger en dygtig social- og sundhedsassistent til midlertidigpladser i hyggelige rammer på DalbogårdHar du interesse for helhedsorienterede komplekse borgerforløb med fokus på den rehabiliterende tilgang, og trives du med at arbejde som en del af et bredt tværfagligt team, så er du måske vores kommende kollega.Om osVi er et afsnit lokaliseret på Lokalcenter Dalbogård i Gl. Rye, bestående af 16 lejligheder, hvoraf 12 er midlertidig døgndækkede pladser og de sidste 4 er plejeboliger.Her er vi et stærkt team af social- og sundhedsassistenter/hjælpere, sygeplejersker i samarbejde med ergo- og fysioterapeuter.Vi arbejder for at være et arbejdssted med et stærkt ”fælles vi” og har høje forventninger til hinanden. Vi arbejder med medarbejderinddragelse og forventer at alle arbejder som et team, samt udnytter hinandens forskellige kompetencer.Vores tilgang til fastholdelse er, at medarbejderne udvikles fagligt og får ansvar for og medindflydelse på arbejdets tilrettelæggelse.Hvad er en midlertidig døgndækket ophold (MDO)/korttid: MDO er til borgere som i en kortere periode vil have gavn af en øget tværfaglig indsats, blandt andet i form af genoptræning og rehabilitering ved både plejepersonalet, fysioterapeut og ergoterapeut. Borgerne er her gennemsnitligt i 4 uger.Opgaverne omkring borgere på MDO/korttidspladser er mangfoldige, f.eks.RehabiliteringGenoptræningErnærings- og væsketerapiIV-behandling efter sygehusudskrivelsePalliationStabilisering af delirøse tilstandeAt iværksætte eller følge op på behandling af akutte medicinske tilstandeKoordinering af tværfaglig og tværsektorieltVi forventer at duKan skabe god kontakt til borgere, pårørende og samarbejdspartnereEr positiv, tydelig og anerkendende i din kommunikation og adfærdArbejder systematisk med fokus på høj faglighedArbejder rehabiliterende med fokus på borgers ressourcerKan reflektere over årsagssammenhænge og handleKan planlægge, koordinere og tage fagligt ansvarEr holdspiller og har et godt overblikVil indgå i den daglige opgaveløsning ud fra en prioritering af opgavernes kompleksitetBetragter dokumentation som en naturlig del af kerneopgavenDin profilDu er uddannet social- og sundhedsassistent med erfaring. Du har stort fokus på rehabilitering og har lyst til at bidrage til en væsentlig opgave i det nære sundhedsvæsen.Du ser det tværfaglige samarbejde som en forudsætning for et godt borgerforløb. Det er essentielt at du trives i dette, og tør sætte din faglighed i spil.Vi tilbyder digEt spændende og alsidigt arbejde, med stor mulighed for læring og kompetenceudviklingMulighed for at blive en del af et dejligt arbejdsfællesskab, hvor vi hjælper hinandenMange sygeplejefagligt delegerede opgaverMulighed for at præge dit eget arbejdsindholdEn arbejdsplads med plads til forskellighed og humorTo dage er aldrig ens – borgernes behov ændrer sig hele tidenOm stillingenStillingen består primært af dagvagter og med weekendvagt hver 3 weekend.Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.Vil du vide mere?Lyder det spændende, og har du lyst til at høre mere om stillingen, kan du kontakte leder Jane Dalsgaard på telefon 40 32 99 89 eller jane.dalsgaard@skanderborg.dk du er også meget velkommen til at komme og besøge Dalbogård og få en rundvisningAnsøgningsfristDen 23. oktober 2022 i efterårsferien. Samtaler holdes løbende.Vi glæder os til at høre fra dig!I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt - ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækst-virksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.
Skanderborg Kommune
Indrykket 4. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk