Har du en grøn idé? Skanderborg Kommune har knap 1 million kroner

Profilbillede
Marie Nørgaard

Der skal fyres op under projekter og forsøg, som er med til at få den grønne omstilling op i fart i Skanderborg Kommune. 

Har du en god idé til netop det, så kan du søge om økonomisk støtte til grønne projekter og forsøg. Du kan søge økonomisk støtte ved at skrive en ansøgning til Klimapuljen, som ekstraordinært i efteråret 2021 er på 0,8 millioner kroner.

Hvem kan søge? Alle borgere, virksomheder, institutioner og foreninger i Skanderborg Kommune kan søge støtte fra Klimapuljen. 

Klimapuljen støtter initiativer, der fremmer den grønne omstilling, for eksempel ved at reducere vores CO2-udledning og ressourceforbrug.

Der er endnu nogle dage til at sammensætte en ansøgning, da fristen er mandag d. 27. oktober 2021. Skanderborg Kommune uddeler penge fra Klimapuljen hvert år. De udvalgte projekter får direkte besked.

Skanderborg Kommunes egne mål for den grønne omsætning er at kommunen skal være CO2-neutral inden 2025. 

Hvert år laver Skanderborg Kommune et CO2-regnskab for kommunen som virksomhed. Regnskaberne opgør blandt andet den årlige CO2-udledning fra vejbelysning, brug af kommunens biler, og forbruget af el og varme i kommunale bygninger og institutioner. 

I 2020 var den samlede CO2-udledning fra kommunen som virksomhed på 3.439 tons CO2. Det er et fald på 73 % siden 2009.

Få nærmere information om ansøgningen og tildelingskriterier her. 

Kilde: Skanderborg Kommune: "Klimapuljen"