Nye kolleger med pædagogisk, terapeut- eller sundhedsfagligbaggrund til Bavnebjerg Skanderborg Fællesskaberne

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi har fået ansat gode kompetente kollegaer- vi har flere faglige ambitioner for Bavnebjerg kalder på flere kompetente medarbejdere- Er DU en af dem??

Har du erfaring med vores område og trives du med mangfoldighed, åbenhed og borgere, der selv vil være med til at vise vejen, så har vi stillingen til dig.

På Bavnebjerg bor der 22 voksne med forskellige kognitive udfordringer i form af udviklingshæmning med co morbiditet, der alle har behov for socialpædagogisk støtte efter § 85 i Lov om social service. I et af husene har flere beboere behov for hjælp til alt omkring personlig pleje. Vi arbejder med forudsigelighed, struktur og tryghed. Din opgave er at yde bostøtte og guidning til borgerne i hverdagen, således de kan leve et aktivt, deltagende og meningsfuldt liv efter deres egne ønsker, håb og drømme. Borgergruppen ligger i alderen fra 18 år og op, hvor fx personlig pleje også består af guidning og vejledning. Vi har desuden to aflastningsboliger som benyttes af beboere fra nærområdet.
På Bavnebjerg har vi et Aktivitetscenter efter §104. Her går borgerne på arbejde fra kl. 9.00-15.30

Vi søger kolleger til faste stillinger mellem 32-37 timer med start hurtigst muligt eller senest 1. april 2024.

Stillingerne i døgn tilbuddet er overvejende aftenvagter og weekend arbejde hver 2. weekend. På sigt ønsker vi, at der også er mulighed for at arbejde i dagtimerne. På længere sigt, ønsker vi at skabe grundrul, som man som medarbejder selv har indflydelse på, selvfølgelig med afsæt i kerneopgaven.

Stillingerne i aktivitetscenteret er med arbejdstid fra kl. 6.30- 15.30. Dagen er struktureret således, at du fra kl. 6.30 til 9.00 hjælper borgere med at få en god start på dagen, det kan være i form af personlig pleje, eller bostøtte opgaver.
Herefter følges du med borgerne i aktivitetscenteret, hvor du sammen med borgerne og dine kollegaer tilrettelægger meningsfulde aktiviteter for borgerne

Pædagoger og pædagogiske assistenter
Vi søger pædagoger da vi vores fundament er pædagogfaglige redskaber og tilgange. Vi er et pædagogfagligt tilbud og hele den palette af redskaber og hele det mindset pædagoger har, er vores grundsten.

Terapeuter
Vi søger ergo- fysio- eller psykomotoriske terapeuter, da vi har beboere, der generelt er udfordret på deres sanser, fysik, synkefunktion og meget andet som terapeuters faglighed kan afhjælpe.

Sundhedsfaglige
Vi søger sundhedsfaglige kolleger da flere af vores opgaver har afsæt i det sundhedsfaglige. Der er opgaver omkring medicin, ernæring, personlig pleje.

Forventninger til dig, at du

 • vil arbejde i et miljø, hvor vi udvikler i fællesskab
 • kan arbejde struktureret
 • vil byde ind med egne idéer og initiativer
 • er loyal overfor fælles beslutninger
 • har kendskab til konflikthåndtering
 • kan samarbejde med eksterne samarbejdspartnere – herunder pårørende
 • kan dokumentere og generelt kan anvende IT
 • er god til at reflektere og handle på dine refleksioner
 • har kørekort til personbil

Vi kan til gengæld tilbyde dig
 • en arbejdsplads med mange faglig dygtige og engagerede kolleger i alle aldre.
 • en daglig praksis, der tager afsæt i et neuropædagogisk forståelsesgrundlag, der tager udgangspunkt i den enkelte borger
 • en arbejdsplads, hvor vi understøtter borgernes potentialer og kompetencer
 • en arbejdsplads, hvor vi vægter faglig sparring højt
 • en arbejdsplads, hvor der er plads til nytænkning og hvor udvikling for både borgere og personale vægtes høj
 • en arbejdsplads, hvor sjovt og godt humør er noget, der er gennemgående i vores hverdag
 • en arbejdsplads med team- og personalemøde samt muligheder for temadage og supervision

I Skanderborg fællesskaberne
Skanderborg Fællesskaberne ønsker at arbejde i samme retning. Vi vil have en fælles forståelse af, hvad det er vi gerne vil opnå og hvordan vi vil gøre det. Derfor har vi formuleret én fælles vision, mission og kerneopgave for Skanderborg Fællesskaberne.

Vores Vision er
I Fællesskaberne danner vi rammerne om det gode liv

Vores mission er
Vi samskaber en rehabiliterende indsats til mennesker med nedsat funktionsevne

Vores kerneopgave er
I Fællesskaberne skaber vi mulighed for, at borgerne mestrer deres liv bedst muligt

Bavnebjerg er et hus der lige nu står i en stor forandringsproces og vi har masser af muligheder for i fællesskab at skabe det bedste sted at leve og arbejde. Vil du være med ser vi frem til en ansøgning fra dig. Vi glæder os til at få flere kompetente kolleger med på vores udviklingsrejse.

Har du brug for yderligere oplysninger,
er du velkommen til at kontakte Leder Marian Engdal, telefon 24 84 83 51 eller Kathrine Paaske Faglig leder, telefon 21 39 34 13.

Ansøgning sendes via E-rekruttering og vi indkalder og ansætter løbende.

Ansøgningsfrist
Løn ifølge gældende overenskomst.

Bavnebjerg er en afdeling under Skanderborg Fællesskaberne.

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Skanderborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Boenhed Bavnebjerg, Hårbyvej, 8680 Ry

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5994347

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet